Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije


Krediti za poljoprivredu do 50.000 KM


 


Dragi poljoprivredniče,


Razumijemo koliko svaki dan u polju može biti izazovan. Rad, trud, neizvijesnost vremenskih prilika i neprilika, sve je stalno prisutno… A tu su i finansijske poteškoće koje idu ruku pod ruku sa životom jednog poljoprivrednika. Bilo bi mnogo jednostavnije kada bi čovjek za ovakve situacije imao nekog saveznika u svakodnevnim borbama, nekoga na koga će se osloniti i uz njegovu pomoć lakše ubrati plodove svog rada.   

Ne morate tražiti dalje, jer za ostvarivanje poljoprivrednih planova pomoć možete potražiti u EKI-ju.  

EKI krediti za poljoprivredu, ovaj put bez plaćanja troškova obrade kredita, ono su što je potrebno. Činjenica da ne biste imali dodatnih troškova značila bi više resursa za radove, usjeve, mehanizaciju, stoku, a samim tim i za napredak.


Neka troškovi obrade nestanu, a plodovi rada ostanu… Obratite nam se danas i zajedno ćemo graditi održivu budućnost vaše poljoprivrede. Vaš uspjeh je i naš uspjeh.


Vaš EKI


 


Troškovi obrade nestaju, plodovi rada ostaju
Iznos kredita od 300 do 50.000 KM ✔️

Maksimalni rok otplate do 84 mjeseca ✔️

Mogućnost grejs perioda do 12 mjeseci✔️

BEZ TROŠKOVA OBRADE ✔️


PODNESITE ZAHTJEV ZA KREDIT U PAR JEDNOSTAVNIH KORAKA


Uslovi kredita

Krediti za poljoprivredu do 50.000 KM bez troškova obrade

Kredit za poljoprivredu bez troškova obrade je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.


 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Grejs period max. 12 mjeseci
 • Troškovi obrade 0,00%
 • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
 • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,50% do 20,00% i predstavljena je u tabeliIznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 66 mjeseci 66 mjeseci 84 mjeseca
NKS 20,00% 18,00% 17,50% 15,50%
EKS FBiH/DB/RS 21,94% 19,58% 18,99% 16,65%

 • Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita I maksimalne rokove otplate.
 • Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Krediti za poljoprivredu 10.000 KM 66 mjeseci 18,00% 0,00% 19,56%


Tabela sa pregledom rata:

Krediti za poljoprivredu
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72 84
1.000 93 51 37 33          
3.000 278 153 111 100          
4.000 371 204 149 133          
5.000 458 250 181 161 147 127 120    
6.000 550 300 217 194 176 152 144    
8.000 733 399 289 258 235 203 192    
10.000 917 499 362 323 294 254 240    
15.000 1.375 749 542 484 441 381 360    
20.000 1.829 994 718 640 582 502 474    
25.000 2.262 1.218 873 775 702 601 565 535 489
30.000 2.715 1.462 1.047 930 843 722 678 643 587
40.000 3.620 1.949 1.396 1.240 1.123 962 904 857 783
50.000 4.525 2.436 1.746 1.550 1.404 1.203 1.130 1.071 979

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
  • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Izračunajte ratu kredita

  Troškovi obrade nestaju, plodovi rada ostaju

  Već sad iskoristite akcijske uslove EKI Kredita za poljoprivredu i ostvarite uštedu na troškovima obrade. Jednostavno izračunajte ratu koja vam odgovara, popunite online zahtjev za kredit i brzo i jednostavno realizujte Kredit za poljoprivredu bez troškova obrade.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam treba više informacija svratite u vama najbližu EKI poslovnicu ili nas kontaktirajte na društvenim mrežama.

  Kreditni kalkulator

  Krediti za poljoprivredu
  KM
  * Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

  Plan otplate

  R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
  1 27,79 22,79 5,00 277,21
  2 27,79 23,17 4,62 254,04
  3 27,79 23,56 4,23 230,48
  4 27,79 23,95 3,84 206,53
  5 27,79 24,35 3,44 182,19
  6 27,79 24,75 3,04 157,43
  7 27,79 25,17 2,62 132,27
  8 27,79 25,59 2,20 106,68
  9 27,79 26,01 1,78 80,67
  10 27,79 26,45 1,34 54,22
  11 27,79 26,89 0,90 27,33
  12 27,79 27,33 0,46 0
  Ukupno kamate 33,48
  Ukupno glavnice 300,00
  UKUPNO 333,48

  Fizičko lice

  Vaše informacije


  Informacije o kreditu


  Opšti uslovi poslovanja

  Podnošenjem ove prijave dajem izričitu saglasnost da EKI može moje lične podatke iz ove prijave obrađivati u svrhu eventualnog uspostavljanja poslovnog odnosa te ih čuvati do dana povlačenja ove saglasnosti i obrađivati u svrhu istraživanja, informisanja, marketinga te unapređenja usluge i poboljšanja proizvoda. Upoznat sam da ovu saglasnost mogu povući u bilo koje vrijeme pisanim zahtjevom na email adresu info@eki.ba

  IP adresa: 44.200.86.95

  Loading...

  Došli ste do kraja stranice, a i dalje niste dobili odgovore na sva vaša pitanja?


  Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.


  Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

  Copyright © 2024 Developed by Leftor