Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

O mikrokreditnom društvu EKI

Mikrokreditno društvo EKI (MKD EKI) je nastalo u oktobru 2013. godine kupovinom Mikrokreditnog društva Adria iz Mostara, od strane Mikrokreditne fondacije EKI, nakon čega je došlo do promjene naziva MKD Adria u MKD EKI.

Osnivač Mikrokreditnog društva EKI je Mikrokreditna fondacija EKI.

MKD EKI je kao firma u začeću, koja je sa plasmanom kreditnih sredstava počela u junu 2014. godine, u kratkom vremenskom periodu, postigla veoma dobre rezultate osvajanjem mikrokreditnog tržišta što potvrđuje iznos portfolia i značajan broj klijenata koji se svakodnevno povećava.

MKD EKI je danas jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH i trenutno ima preko 14.700 klijenata koji koriste više od 162,6 miliona konvertibilnih maraka kredita.

MKD EKI od samog početka ima veoma ozbiljan i odgovoran pristup poslovanju, a sve u cilju pravovremene, fer i korektne usluge klijentima, kako bi postavila čvrste temelje koji će obezbijediti kontinuirano i kvalitetno poslovanje u budućnosti.

Krediti iz ponude MKD EKI, najvećim dijelom su usmjereni na poboljšanje poslovanja registrovanih poljoprivrednika i malih i srednjih preduzetnika.

Copyright © 2024 Developed by Leftor