Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Politika privatnosti

www.eki.ba – Obavijest o privatnosti podataka

Stupa na snagu: 25. maj 2022.

EKI (u daljem tekstu: “mi”, “nas”, ili “naše”) vodi Internet stranicu eki.ba (u daljem tekstu: „usluga“).

Ovdje vas informišemo o našim politkama u vezi sa prikupljanjem, korištenjem i objavljivanjem ličnih podataka onda kada koristiti našu uslugu, kao i o izborima koje imate vezano za navedene podatke.

Mi vaše podatke koristimo kako bismo pružali i unaprijedili našu uslugu. Korištenjem naše usluge, vi iskazujete saglasnost sa prikupljanjem i korištenjem informacija sukladno ovoj Obavijesti.

Prikupljanje i korištenje informacija

Mi prikupljamo nekoliko različitih vrsta informacija za različite svrhe, kako bismo vama pružili i unaprijedili našu uslugu.

Vaša saglasnost sa ovom Obavijesti o privatnosti podataka, kao i vaše podnošenje potrebnih informacija, predstavlja vaš pristanak na ustupanje istih.

Vrsta podataka koji se prikupljaju

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo vas pitati da nam dostavite određene podatke vezane za vašu ličnu identifikaciju, a koji se mogu koristiti da bi se izvršila vaša identifikacija („u daljem tekstu: „lični podaci“). Podaci vezani za vašu ličnu identifikaciju mogu podrazumijevati, ali se ne ograničavaju na, sljedeće:

E-mail adresa

Ime i prezime

Podaci Internet stranice pod nazivom „kolačići“ (eng. Cookies) i korištenje protoka podataka

Također možemo koristiti podatke koje vaš Internet pretraživač šalje svaki put kad pristupite usluzi ili kada usluzi pristupite putem vašeg mobilnog uređaja („putem korištenja protoka podataka“).

Korištenje protoka podataka može podrazumijevati informacije kao što su IP adresa vašeg računara, vrsta Internet pretraživača, verzija Internet pretraživača, stranice unutar naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum vaše posjete, vrijeme koje ste proveli na tim stranicama, kao i druge dijagnostičke informacije.

Praćenje & podaci iz „kolačića“

Mi koristimo „kolačiće“ i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnost na našoj usluzi i kako bismo zadržali određene informacije.

Ako ste locirani izvan Bosne i Hercegovine i pristanete da nam ustupite informacije, imajte u vidu da mi te podatke, koji uključuju i vaše lične podatke, proslijeđujemo u Bosnu i Hercegovinu na obradu.

Otkrivanje podataka

Pravni zahtjevi – EKI može otkriti vaše lične podatke, u dobroj namjeri u situacijama kade je to neophodno da bi se obavilo sljedeće:

    Da se postupi u skladu sa određenom zakonskom obavezom;
    Da se zaštite i odbrane prava i imovina EKI-a;
    Da spriječimo ili istražimo moguće zloupotrebe vezane za samu uslugu;
    Da se zaštite lična sigurnost korisnika usluge ili javnosti;
    Da se zaštiti od zakonske odgovornosti.

Sigurnost podataka

Nama je bitna sigurnost vaših podataka, ali imajte na umu da niti jedna vrsta prenosa podataka preko Interneta ili bilo koja vrsta elektronske pohrane podataka nije 100% sigurna. Iako se mi trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva da zaštitimo vaše lične podatke, mi ne možemo garantirati apsolutnu sigurnost.

EKI će poduzeti sve korake koji su razumno neophodni da se pobrinemo da se sa vašim podacima postupa sigurno i u skladu sa ovom Obavijesti o privatnosti podataka i vaši lični podaci neće biti predmetom prenosa prema nekoj organizaciji ili državi osim ako za to ne postoje adekvatni mehanizmi kontrole, uključujući i sigurnost vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Pružaoci usluga

Mi možemo angažovati treća lica, firme ili fizička lica, kako bi nam olakšali pružanje naše usluge („druge pružaoce usluga“) kako bi našu uslugu isporučivali u naše ime, da pružaju podršku neophodno za našu uslugu, ili da nam pomognu u analiziranju korištenja naše usluge.

Ova treća lica imaju pristup vašim ličnim podacima samo u svrhu isporučivanja zadataka u naše ime i obavezni su da iste koriste samo u tu svrhu, bez prava da ih objavljuju ili dijele.

Analitika

Mi možemo koristiti pružaoce usluga, treća lica, kako bi nadzirali i analizirali korištenje naše usluge.

Veze na druge Internet stranice

Naša usluga može sadržati veze na druge Internet stranice kojima ne upravljamo mi. Ako kliknete na vezu prema Internet stranici trećeg lica, bićete upućeni na Internet stranicu trećeg lica. Mi vam preporučujemo da se upoznate sa Politkom privatnosti svake Internet stranice koju posjećujete.

Mi nemamo kontrolu niti preuzimamo odogovrnost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse koje primjenjuju Internet stranice trećih lica.

Privatnost djece

Naša usluga se ne tiče niti komunicira sa korisnicima ispod 18 godina starosti („djeca“).

Mi svjesno ne prikupljamo podatke vezane za ličnu identifikaciju bilo koga ispod 18 godina starosti. Ako ste vi roditelj ili skrbnik i svjesni ste da su vaša djeca nama ustupila svoje lične podatke, molimo da nas kontaktirate. Ako mi dođemo do saznanja da smo prikupili lične podatke od djece bez uvida ili saglasnosti roditelja, mi ćemo poduzet mjere kako bismo navedene podatke uklonili sa naših servera.

Izmjene ove Obavijesti o privatnosti podataka

Mi možemo ažurirati našu Obavijest o privatnosti podataka s vremena na vrijeme. Obavijestićemo vas o svim promjenama tako što ćemo novu verziju Obavijesti o privatnosti podataka postaviti na našu Internet stranicu.

Preporučujemo vam da pregledate ovu Obavijest o privatnosti podataka s vremena na vrijeme, da biste se upoznali sa promjenama. Promjene u Obavijesti o privatnosti podataka stupaju na snagu danom objave na ovoj stranici.

Kako možete, pregledati, provjeriti i potvrditi, promijeniti ili izbrisati svoje lične podatke koje ste nam dostavili?

Sukladno zakonima koji se primjenjuju u oblasti zaštite ličnih podataka, možete tražili pristup podacima o vama koje mi imamo pohranjene, možete tražiti izmjenu ili brisanje istih. To možete učiniti tako što ćete nam uputiti zahtjev putem vašeg registriranog e-maila na našu adresu privacy@eki.ba ili poštom na: EKI, Generala Mehmeda Alagića 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Copyright © 2024 Developed by Leftor